Zdalne zarządzanie ochroną danych z CRM-EDPO

Co to jest CRM-EDPO?

Z powodu koronawirusa pracujemy zdalnie, co oznacza, że zrezygnowaliśmy ze spotkań z Naszymi Klientami. Mamy jednak wszystko pod kontrolą dzięki naszemu autorskiemu systemowi CRM-EDPO, wspierającego nas jako IODów w zarządzaniu systemem ochrony danych osobowych i zapewnieniu bezpieczeństwa Naszych Klientów.
Poniżej wskazałam naprawdę niewielki ułamek możliwości tego systemu, za który oficjalnie dziękujemy naszemu systemowemu Mistrzowi.

Nareszcie wszystkie RODOwe sprawy trzymasz w jednym miejscu

W systemie prowadzimy ewidencję żądań właścicieli danych i rejestr naruszeń ochrony danych osobowych wraz z całym przebiegiem obsługi procesu i wskazaniem osób odpowiedzialnych. Dokumentujemy podejście organizacji do incydentu i jednocześnie utrzymujemy kontrolę nad ustawowym czasem reakcji na incydenty.
Rejestru Czynności Przetwarzania (RCP) automatycznie generuje się klauzula informacyjna do każdej czynności oddzielnie lub do całej organizacji – dwa w jednym!Czy Klient zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych do usługi hostingowej? Sprawdzamy to w systemie, który przypomina również o końcu obowiązywania umowy.
Oprócz tego prowadzimy ewidencję pracownikówwydanych upoważnień i obszarów przetwarzania. Obszary przetwarzania łączą się z poszczególnymi czynnościami z RCP oraz ewidencją zasobów teleinformatycznych, wykorzystywanych przez ADO. Organizacja tworzy spójną całość, a my mamy bazowe informacje do wykonania analizy ryzyka.
System odnotowuje także czynności jakie wykonaliśmy jako IODzi w zakresie nadzorowania i monitorowania przestrzegania przepisów u ADO. Jesteśmy więc w każdej chwili gotowi zdać raport z naszych działań.

Zarządzanie ryzykiem z CRM-EDPO

Dzięki systemowi przeprowadzamy analizę ryzyka. Wspólnie z ADO określamy obszary, w których przetwarzane są dane osobowe, oraz zasoby teleinformatyczne, z których korzystają Klienci przetwarzając dane. Łączymy to z RCP, w którym wcześniej ustaliliśmy wartość poszczególnych czynności. Identyfikujemy zagrożenia, ustalamy zabezpieczenia…klik! algorytm sam wyliczy wartość ryzyka.

Szkolenia e-learningowe i wiele innych

Aktualnie trwają prace nad modułem szkoleń w formie e-learningu, które będą tak samo wartościowe jak osobiste spotkania z Naszymi Klientami. Konieczność zostania w domu zdecydowanie przyspieszyła pracę i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprosić Państwa na spotkanie e-learningowe 🙂

Scroll to top