Open post

Kary finansowe na gruncie RODO

Od wejścia w życie RODO polski organ ds. ochrony danych nałożył kilkanaście kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Warto zapoznać się z powodami, przez które firmy zostały ukarane i rozważyć, czy nasza organizacja jest dobrze przygotowana. Błędna interpretacja przepisów może sporo kosztować, dlatego lepiej upewnić się, czy wszystkie operacje na danych osobowych...

"Kary finansowe na gruncie RODO"Czytaj więcej
Scroll to top