881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

Analiza ryzyka i DPIA

Dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Firmy.

Szacowanie ryzyka
Podejście oparte na ryzyku

Dzięki analizie ryzyka dowiedzą się Państwo, jakie rodzaje zabezpieczeń należy zastosować w organizacji, jakie obszary są krytyczne z punktu widzenia organizacji oraz jakie działania należy podjąć, aby być w pełni zgodnym z wymaganiami RODO.

Każdy administrator samodzielnie kreuje system ochrony danych osobowych w swojej organizacji. System ten musi zapewnić, aby dane osobowe były bezpieczne – zarówno dla samej organizacji, jak i dla właścicieli danych. Skąd wiadomo, że jest bezpiecznie? Na oko niestety, nie można tego stwierdzić Dlatego administrator przeprowadza analizę ryzyka. Zestawia potencjalne zagrożenia jakie na niego czyhają z zabezpieczeniami, które stosuje, a na koniec ocenia, czy zabezpieczenia są wystarczająco silne. Prosto opisany proces niestety nie jest taki prosty. w praktyce…

Aby prawidłowo wykonać analizę ryzyka potrzebna jest wiedza z zakresu prawa i technologii oraz doświadczenie. Najczęściej ocenę ryzyka przeprowadzają wykwalifikowani audytorzy, ponieważ nie we wszystkich organizacjach są osoby, którzy posiadają takie umiejętności.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzaniu analizy ryzyka lub DPIA, albo chcą Państwo, abyśmy nasz Zespół wykonał kompleksową analizę ryzyka, zapraszamy do kontaktu

mailowo: info@edpo.pl lub telefonicznie:  881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777