881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

Cennik CRM-EDPO

Cena netto za usługę za jeden okres rozliczeniowy w dniu złożenia zamówienia wynosi:

  • 200,00 zł za Organizację Zarządzającą,
  • 50,00 zł za każdą Organizację Obsługiwaną,
  • 200.00 zł za czynności określone w pkt. V.1 i V.4 Regulaminu Usługi CRM-EDPO