881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

CRM-EDPO

Z dumą przedstawiamy Państwu CRM-EDPO. Wymyślony i stworzony przez nas – autorski system do zarządzania systemem ochrony danych osobowych w organizacji.

System pozwala na uporządkowanie dokumentów, obsługę incydentów, wykonanie analizy ryzyka, raportowanie działań IOD i wiele innych.

Zapraszamy do skorzystania z wersji DEMO.

CRM-EDPO 1

W tym celu prześlij swoją prośbę na adres: democrm@edpo.pl

Do utworzenia konta testowego potrzebujemy aktywnego adresu email. Inne dane nas nie interesują.

UWAGI:

Wersja demo służy wyłącznie prezentacji systemu i posiada ograniczenia względem wersji pełnej.
Wykorzystanie wersji demo w celach służbowych jest zabronione. Nie odpowiadamy za treści umieszczone w wersji demo.
Dla każdego użytkownika tworzymy odrębne konto, jednakże wprowadzane dane będą dostępne innym użytkownikom.
Wpisane dane i zmiany będą usuwane codziennie.

System CRM-EDPO pomoże Państwa organizacji w zarządzaniu systemem ochrony danych osobowych. W jaki sposób?

Dokumentacja

 • poprowadzisz rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii przetwarzania
 • wygenerujesz obowiązek informacyjny na podstawie rejestru czynności
 • poprowadzisz rejestr umów powierzenia przetwarzania i wygenerujesz umowy w oparciu o rejestr czynności przetwarzania
  nadasz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i jednocześnie poprowadzisz ich rejestr
 • poprowadzisz wszystkie sprawy związane z monitorowaniem czynności przetwarzania
 • w łatwy sposób dodasz wszystkie czynności nadzoru i monitorowania prawidłowości wykonywania RODO
 • będziesz mógł zarządzać pozostałą dokumentacją: wzorami umów powierzenia, klauzul informacyjnych, upoważnień, itp.

Reagowanie na incydenty

 • poprowadzisz rejestr zgłoszeń incydentów
 • zapewnisz możliwość zgłaszania naruszeń
 • ocenisz naruszenia pod kątem konieczności zgłaszania do organu nadzorczego
 • udokumentujesz podejście organizacji do incydentu
 • utrzymasz kontrolę nad ustawowym czasem reakcji na incydenty

Rozliczalność

 • poprowadzisz rejestr żądań podmiotów danych oraz udokumentujesz odpowiedzi na te żądania,
 • poprowadzisz dowolne rejestry i ewidencje wg. dowolnych wzorów oraz będziesz miał możliwość ich edycji i wydruku
 • poprowadzisz ewidencję obszarów przetwarzania wraz z zabezpieczeniami
 • zapewnisz nadzór nad powierzaniem przetwarzania danych osobowych i będziesz mógł generować umowy w oparciu o rejestr czynności przetwarzania

Analiza ryzyka

 • będziesz mógł prowadzić bieżącą analizę ryzyka z uwzględnieniem obszarów przetwarzania i zasobów teleinformatycznych, będziesz mógł wg. różnych kryteriów generować raporty z analizy ryzyka na dany dzień
 • będziesz mógł zarządzać listą zadań powstałą na podstawie analizy ryzyka, której celem jest osiągnięcie akceptowalnego poziomu ryzyka
  dostosujesz niezbędne środki techniczne i organizacyjne aby zminimalizować ryzyko
 • w oparciu o mechanizm analizy ryzyka będziesz mógł przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych

Kluczowe funkcjonalności:

 • Prowadzenie i przetwarzanie rejestrów czynności i rejestru kategorii czynności przetwarzania;
 • Prowadzenie ewidencji umów powierzenia i generowanie ich treści na podstawie rejestru czynności przetwarzania;
 • Wystawianie upoważnień i prowadzenie ich ewidencji, a także udokumentowanie ich przekazania;
 • Prowadzenie ewidencji naruszeń wraz z prowadzeniem metryki podjętych czynności w związku ze zgłoszonym naruszeniem;
 • Ewidencjonowanie i opis obszarów przetwarzania wraz ze wskazaniem powiązanych nim pracowników, czynności przetwarzania, zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeń i istniejących zagrożeń;
 • Generowanie dowolnych rejestrów według wcześniej przygotowanych wzorów;
 • Prowadzenie czynności monitorowania prawidłowości przetwarzania danych osobowych (audytów);
 • Repozytorium plików – wymiana dowolnymi plikami pomiędzy organizacją a Inspektorem Ochrony Danych;
 • Rejestr powiadomień – informacja o przekazanym zadaniu, nowej wiadomości, zmianie rejestru czynności czy zaimportowaniu rejestru z zewnętrznego źródła;
 • Udostępnienie szablonów dokumentów – wzory umów powierzenia, szablony klauzul informacyjnych, wzory pism ogólnych itp.;
 • Kalendarz zadań i wydarzeń – informowanie o wydarzeniach i przydzielanie zadań w kalendarzu przez Inspektora Ochrony Danych pracownikom organizacji (zadań prywatnych pracownikowi oraz zadań dla całej organizacji);
 • Wymiana informacji poprzez wewnętrzny system przekazywania danych pomiędzy pracownikami organizacji oraz Inspektorem Ochrony Danych;
 • Zarządzanie pracą podległych inspektorów danych osobowych, nadawanie uprawnień i przypisywanie obsługiwanym jednostkom;

….. wiele innych funkcjonalności wspomagających organizację w zakresie przestrzegania zgodności z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych

Czy system zapewnia rozliczalność?

Tak. System zapewnia Logowanie każdej wykonanej czynności przez użytkowników systemu:
kto – który użytkownik systemu;
kiedy – data, godzina oraz IP komputera;
co – jaka operacja została wykonana.