881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

CRM-EDPO

Z dumą przedstawiamy Państwu system CRM-EDPO. Wymyślony i stworzony przez nas, autorski system pozwalający wywiązać się z obowiązków wynikających z RODO.

My wiemy, że RODO to nie upoważnienia i rejestry, ale taka organizacja systemu ochrony danych osobowych, która zapewnia im bezpieczeństwo, daje możliwość sprawnego zarządzania i dokumentowania podejmowanych działań. Dlatego stworzyliśmy system , z którego sami korzystamy na co dzień, i któych się z Państwem dzielimy.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności:

 • Inspektorom Ochrony Danych,
 • Osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych w firmie.

System jest doskonałym narzędziem dla IODów, którzy pełnią funkcję w kilku organizacjach jednocześnie.

Z każdą aplikacją trzeba się najpierw zapoznać, dlatego zapraszamy do skorzystania z wersji testowej. Do utworzenia konta testowego potrzebujemy aktywnego adresu email. Inne dane nas nie interesują. Konto testowe będzie dostępne przez 14 dni.

Prześlij swoją prośbę na adres: democrm@edpo.pl

Kontakt dla dotychczasowych użytkowników systemu: info@edpo.pl

UWAGI: Wersja demo służy wyłącznie prezentacji systemu i posiada ograniczenia względem wersji pełnej. Wykorzystanie wersji demo w celach służbowych jest zabronione. Nie odpowiadamy za treści umieszczone w wersji demo. Dla każdego użytkownika tworzymy odrębne konto, jednakże wprowadzane dane będą dostępne innym użytkownikom. Wpisane dane i zmiany będą usuwane codziennie.

Kluczowe funkcjonalności

Ewidencje i rejestry w jednym miejscu:
 • Prowadzisz na bieżąco rejestr czynności i rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Zyskujesz nadzór nad umowami powierzenia i generujesz ich treść automatycznie
 • Wystawisz upoważnienia wg własnego wzoru, które automatycznie znajdzie się w ewidencji upoważnień
 • Dzięki modułowi naruszeń nigdy nie przekroczysz terminu obsługi naruszenia: prowadzisz ewidencję naruszeń i dokumentujesz podjęte czynności w związku ze zgłoszonym naruszeniem
 • Prowadzisz dowolne rejestry według wcześniej przygotowanych wzorów.

 

Opisuje prowadzone rejestry w CRM-EDPO
Analiza ryzyka i DPIA:
 • Wykonasz analizę ryzyka i DPIA w oparciu o dane w systemie
 • Prowadzisz opis obszarów przetwarzania wraz ze wskazaniem powiązanych nimi pracowników, czynności przetwarzania, zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeń
 • Raport z analizy ryzyka możesz wydrukować i 
 • Prowadzisz ewidencję wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania
Dokumentujesz czynności monitorujące wykonywane przez IOD:
 • Prowadzisz czynności monitorujące, wprowadzasz ustalenia, gromadzisz dowody. Efektem końcowym jest raport dla administratora danych
 • Wymieniasz informacje, (wydajesz zalecenia, informujesz o zmianach)  z pracownikami poprzez wewnętrzny system przekazywania danych. Wszystko jest udokumentowane
 • Repozytorium plików – wymiana dowolnymi plikami pomiędzy organizacją a IOD
 • Jeśli jesteś IOD w kilku organizacjach, zarządzasz ich pracą w jednym miejscu
 • Szkolisz pracowników – przygotowujesz temat szkolenia i materiały dla pracowników. Wszyscy pracownicy otrzymują certyfikat
Nadzór IOD CRM-EDPO
Inne funkcjonalności:
 • Rejestr powiadomień – informacja o przekazanym zadaniu, nowej wiadomości, zmianie w rejestrze czynności czy zaimportowaniu rejestru z zewnętrznego źródła
 • Szablony dokumentów – wzory umów powierzenia, klauzul informacyjnych, wzory pism ogólnych itp.
 • Kalendarz zadań i wydarzeń – informowanie o wydarzeniach i przydzielanie zadań w
  kalendarzu przez Inspektora Ochrony Danych pracownikom organizacji (zadań
  prywatnych pracownikowi oraz zadań dla całej organizacji).
Ile to kosztuje? 

Aplikacja do RODO dla jednego podmiotu to koszt od 99 zł. brutto/ miesiąc

Co otrzymujesz w tej cenie?
 • dopracowany i przetestowany system stworzony przez doświadczonych IODów i audytorów
 • nieograniczoną pomoc w zakresie funkcjonowania systemu
 • darmowe doradztwo w zakresie stosowania RODO (3 darmowe porady prawne)