881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

Najnowsze wpisy

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Nauczyciel zgodnie z art. 6 pkt 3a ustawy Karta Nauczyciela jest zobowiązany doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły, które określa dyrektor szkoły na podstawie aktualnej koncepcji pracy i planu rozwoju swojej placówki. Ze środków wyodrębnionych przez organy prowadzące szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się: koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, […]

[ Czytaj dalej ]

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

Jedno zadanie, różne wnioski Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dodatek ów przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.  Dotychczasowe przepisy nie […]

[ Czytaj dalej ]

Korzystasz z menedżera haseł LastPass? Jeśli tak, to koniecznie musisz o tym wiedzieć!

W dzisiejszych czasach korzystamy i musimy zapamiętać wiele haseł. Niektóre z nich są skomplikowane i silne np. x7pH@ik&eD9#ca!, inne natomiast krótkie i przewidywalne np. adam2020. Ale to właśnie ze względu na ilość haseł i ich trudność w zapamiętaniu coraz więcej z osób decyduje się zapisywać swoje hasła w menedżerze haseł. Jednym z popularnych menedżerów haseł […]

[ Czytaj dalej ]

Jakich danych i od kogo może żądać sanepid w związku z przeciwdziałaniem COVID-19?

W związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może żądać udzielenia informacji o: osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie; osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pierwszym […]

[ Czytaj dalej ]

Aplikacja wyszukująca “nieprawidłowości” w deklaracjach podatkowych.

Miasto Świdnik jako jedno z pierwszych znalazło skuteczny sposób na wyłapanie przypadkowych “omyłek” w deklaracjach śmieciowych. Głównie chodzi o zapominalstwo mieszkańców w zgłaszaniu nowonarodzonych członków rodziny czy przyjętych najemców. Jak podają źródła Internetowe, Miasto wspomaga się specjalnym, “szytym na miarę” systemem informatycznym. System porównuje dane z rejestrów będących w posiadaniu samorządu (ewidencja ludności, bazy danych […]

[ Czytaj dalej ]

Udostępnienie danych studentów – cudzoziemców Straży Granicznej

Opis sytuacji: Do Uczelni Wyższej wpływa wniosek z Placówki Straży Granicznej o udostępnienie danych cudzoziemców studiujących na tej Uczelni. Wniosek ten został podpisany przez Komendanta Placówki Straży Granicznej. Czy Uczelnia powinna udostępnić dane cudzoziemców? System POL-on oraz bazy i wykazy danych Zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce m.in. rektorzy […]

[ Czytaj dalej ]

9 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Od 17 lat, z inicjatywy Komisji Europejskiej, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, którego celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Kolejnym założeniem tego dnia jest zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystania internetu. Tegoroczne hasło „Razem dla lepszego internetu” daje do […]

[ Czytaj dalej ]

Pracodawca zobowiązany jest udostępnić dane swojego pracownika na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

Opis sytuacji Do pracodawcy wpłynął wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie informacji o pracowniku, a mianowicie wydanie zaświadczenia dotyczącego pracownika w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jest uprawniony do otrzymania zaświadczenia? Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o […]

[ Czytaj dalej ]

Spoofing telefoniczny

Spoofing (spoof – naciąganie, szachrajstwo) jest to próba ataku na systemy teleinformatyczne polegająca na podszywaniu się pod inny element systemu informatycznego. Wyróżniamy kilka rodzajów spoofingu, np.: spoofing nagłówków http, spoofing adresów e-mail lub spoofing danych GPS. Jednak najczęstszym, najmniej skomplikowanym i stosunkowo tanim jest spoofing telefoniczny, który polega na wykonywaniu połączeń telefonicznych na nieprawdziwy identyfikator. […]

[ Czytaj dalej ]

Sąd przyznaje zadośćuczynienie właścicielowi danych za naruszenie prywatności

Gazeta Prawna informuje, że w sądzie powszechnym zapadł pierwszy wyrok, który bezpośrednio odnosi się do przepisów art. 82 RODO. Sąd uznał, że osobie, której dane osobowe bezprawnie ujawniono należy się zadośćuczynienie. Pozew złożył właściciel pojazdu, który uczestniczył w kolizji. Właściciel nie kierował autem w chwili zdarzenia, ale był on również właścicielem OC auta. Ubezpieczyciel przekazał […]

[ Czytaj dalej ]