Przygotowanie organizacji do RODO. Krok 1: Inwentaryzacja zasobów

Krok 1: Inwentaryzacja zasobów Nie można skutecznie wprowadzić zgodnej z wymogami RODO ochrony danych osobowych, jeżeli nasza organizacja nie ma precyzyjnie określonych zasobów służących ich przetwarzaniu. Element ten jest podstawą do określenia obszarów przetwarzania danych osobowych, punktów największych i najmniejszych zagrożeń dla przetwarzania i skutków ich materializacji – czyli bazą dla stworzenia procedur i zastosowania rozwiązań„Przygotowanie organizacji do RODO. Krok 1: Inwentaryzacja zasobów”

Czytaj więcej

Scroll to top