Kategoria: CRMEDPO


W systemie CRM-EDPO, w wersji 3.48  dodana została nowa funkcjonalność: Audyt zabezpieczeń. W powiązaniu z modułem nadzoru IOD w łatwy i prosty sposób można planować audyty zabezpieczeń w organizacji a następnie generować automatycznie raporty wraz ewentualnymi zaleceniami, jakie Inspektor może wydać w zakresie stosowanych zabezpieczeń. WSZYSTKO  WYKONYWANE JEST AUTOMATYCZNIE. Żadnych...
[ Czytaj więcej ]