EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych

Rekrutacja do projektu unijnego! Nasza firma #edpo.pl planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu unijnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027, działanie 7.6 "Adaptacja do zmian", typ 2: Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu

Nowe rozdanie środków unijnych. Jak rozkładają się role w kontekście RODO. Ruszyło już pełną parą podpisywanie umów na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych i … nagle okazuje się że Beneficjent to administrator danych osobowych, a nie