EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Michał Cupiał 2024-05-27

Rekrutacja do projektu unijnego!

Nasza firma #edpo.pl planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu unijnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027, działanie 7.6 „Adaptacja do zmian”, typ 2: Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej.

Celem projektu jest:

  • Doposażenie firm w sprzęt niezbędny do pracy zdalnej lub elastycznych form pracy.
  • Dofinansowanie szkoleń dla pracowników w zakresie pracy zdalnej lub elastycznych form pracy.
  • Dofinansowanie usług eksperckich związanych z wdrażaniem elastycznych form pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • Firmy, samorządy i NGOsy z województwa warmińsko-mazurskiego,
  • które planują wprowadzić lub rozszerzyć pracę zdalną lub elastyczne formy pracy,
  • które chcą zainwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników w zakresie pracy zdalnej lub elastycznych form pracy.

Co oferujemy:

  • Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej lub elastycznych form pracy.
  • Dofinansowanie szkoleń dla pracowników w zakresie pracy zdalnej lub elastycznych form pracy.
  • Dofinansowanie usług eksperckich związanych z wdrażaniem elastycznych form pracy.

Jak zgłosić się do projektu:

Aby zgłosić się do projektu, należy skontaktować się z nami.

Termin składania zgłoszeń:

Zgłoszenia można składać do 3 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/nabory/101 lub pod numerem telefonu: 794-166-777.

Zapraszamy do udziału w projekcie.