EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Anna Smolinska 2020-07-27

Ze względu na coraz częstsze zgłoszenia przedsiębiorców dotyczące wizyt osób podających się za kontrolerów Urzędu Ochrony Danych Osobowych i próbujących wyłudzić pieniądze, organ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że Urząd zawiadamia o kontroli telefonicznie oraz pisemnie. Ponadto kontroler musi posiadać odpowiednie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Istnieje również możliwość sprawdzenia kontrolera dzwoniąc na następujący numer telefonu: 22 531 04 44.

Więcej informacji można uzyskać na stronie UODO: LINK