EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Nowak Natalia 2021-01-13
Telmedicin Sp. z o.o. prowadząca platformę telemedyczną oraz zdalne konsultacje z lekarzami różnych specjalności zgłosiła naruszenie ochrony danych osobowych do UODO. O błędzie w zabezpieczeniach w jednym z podsystemów poinformowała Spółkę postronna osoba. Jak informuje UODO na swojej stronie internetowej „z powodu luki w systemie osoba nieuprawniona przez krótki czas mogła mieć nieuprawniony dostęp do numeru telefonu użytkownika, a jeśli konsultacja zawierała nagranie audio – możliwość jego pobrania”. Telmedicin Sp. z o.o. podjęła już działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych m.in. poprzez usunięcie błędu. Zgłoszonym naruszeniem zajmuje się obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Treść całego artykułu opublikowanego na stronie UODO dostępna jest tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/138/1821