EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Michał Cupiał 2020-07-24

Brexit referendum w Wielkiej Brytanii Darmowe zdjęcie - Public Domain  Pictures23 lipca w Brukseli odbyła się 35 sesja plenarna Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) dotycząca ważności wiążących reguł korporacyjnych (BCR) zatwierdzonych i oczekujących na zatwierdzenie przez brytyjski organ nadzorczy (ICO).

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego Brexitu (31.12.2020), decyzje ICO przestaną obowiązywać w krajach, w których obowiązuje RODO. Ponadto EROD wskazuje, że wiążące reguły korporacyjne zatwierdzane przez ICO mogą odnosić się do brytyjskiego porządku prawnego, który po 31 grudnia 2020 roku przestanie być “związany” przepisami unijnymi. W wielu przypadkach będzie to wymagało zmiany zapisów w BCR jeszcze przed zakończeniem okresu przejściowego, tak aby po jego zakończeniu przekazywanie danych opierało się na zasadach zgodnych z RODO.

W tej sytuacji EROD przyjęła notę informacyjną przedstawiającą niezbędne działania, które muszą podjąć europejskie organy nadzorcze oraz organizacje, które korzystają z zatwierdzonych przez ICO wiążących reguł korporacyjnych lub oczekują na ich zatwierdzenie.

Podmioty te muszą ustalić nowy właściwy organ nadzorczy na terenie europejskiego obszaru gospodarczego w celu zatwierdzenia BCR, skontaktować się z nim i podjąć działania mające na celu zakończenie procesu zatwierdzenia BCR w wyznaczonym Brexitem terminie. Działania te dotyczą również wiążących reguł korporacyjnych, które zostały już zatwierdzone na mocy dyrektywy 94/46/WE.

EROD przyjęła również załącznik zawierający listę kontrolną elementów, które należy zmienić w dokumentach BCR w kontekście Brexitu. Załącznik będzie dostępny po jego prawnej, językowej i technicznej edycji.

Więcej informacji:

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-thirty-fifth-plenary-session-information-note-binding_pl