EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Michał Cupiał 2022-01-18

Jak zapowiada resort zdrowia, trwają prace koncepcyjne, które umożliwią domom pomocy społecznej finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z dedykowanych na ten cel środków publicznych rozdysponowywanych przez NFZ. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych taka zapowiedź nie wróży niczego nadzwyczajnego… Czy na pewno?

Aktualnie DPS-y są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej po uprzednim wpisie do rejestru podmiotów leczniczych i oczywiście przejściu całego procesu przygotowań i dostosowania do wymagań ustawy o działalności leczniczej. Podczas takiego procesu przygotowawczego i rejestracyjnego, jest też czas na zapewnienie odpowiednich procedur związanych z ochroną danych osobowych. Spełnienie wymagań art. 25 RODO (uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz zapewnienie domyślnej ochrony danych), wykonanie analizy ryzyka naruszenia praw i wolności, przygotowanie i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń oraz przeszkolenia personelu.

Jednak po zapowiadanej zmianie może się okazać, że wszystkie DPS-y będą miały status podmiotu leczniczego bo zmieniła się ustawa, a nie dlatego, że taka była potrzeba danego podmiotu. Musimy zatem trzymać rękę na pulsie i czujnie przypatrywać się działaniom resortu zdrowia, szczególnie w dobie dzisiejszego tempa legislacyjnego. Lepiej, być przygotowanym na takie zmiany, bo niby chodzi tylko o zmianę formy finansowania udzielanych świadczeń, jednak wiemy, że przyjdzie za tym całkiem spora rewolucja w zakresie organizacji i zakresu danych osobowych. Pojawią się nowe systemy informatyczne, nowe kanały komunikacji, nowe czynności przetwarzania i nowe wymogi dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji.