EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
 • Strona główna
 • Menedżer haseł w przeglądarce Chrome nie zawsze jest bezpiecznym rozwiązaniem
Michał Cupiał 2024-02-14

Korzystasz z menedżera haseł w przeglądarce Chrome? Lepiej przestań!

Wykorzystywanie managera haseł w przeglądarce, to bardzo wygodna rzecz. Ale czy jest to bezpieczne? Otóż nie do końca.

Istnieje program o nazwie ChromePass, który jest niewielkim narzędziem do odzyskiwania haseł i loginów zapisanych w przeglądarce Google Chrome. Umożliwia wyodrębnienie informacji o loginach i hasłach zapisanych przez użytkownika. Narzędzie to może być wykorzystywane przez osoby nieuprawnione do kradzieży danych uwierzytelniających, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Twoich danych.

ChromePass – prosty i skuteczny do łamania haseł

Osoba atakująca, uzyskując dostęp do urządzenia z zainstalowanym ChromePass, może bez trudu wyekstrahować wszystkie zapisane hasła, co umożliwia jej dostęp do różnorodnych kont online, w tym do serwisów bankowych, sklepów internetowych, mediów społecznościowych i innych.

Co więcej, ChromePass ma zdolność działania w tle, więc raczej nie zauważysz jego działania. Informacje pozyskane dzięki temu narzędziu mogą zostać następnie wykorzystane do przeprowadzenia bardziej złożonych ataków, takich jak phishing, oszustwa finansowe czy rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania, co dodatkowo zwiększa zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa i prywatności.

Atak może nie jest prosty do realizacji, ponieważ wymaga dostępu do Twojego komputera, na którym nie ma oprogramowania antywirusowego (lub ChromePass jest ustawiony jako wyjątek), ale jak najbardziej możliwy do ziszczenia.

Jak budować i zabezpieczać swoje hasła?

 1. Używaj silnych i unikalnych haseł: Każde konto powinno posiadać inne hasło. Hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków, w tym dużych liter, cyfr oraz symboli.
 2. Korzystaj z zewnętrznego menedżera haseł: Używanie menedżera haseł umożliwia przechowywanie haseł w bezpieczny sposób i ułatwia korzystanie z silnych, trudnych do zapamiętania haseł. Menedżery haseł oferują również generowanie losowych haseł, co znacznie poprawia ich bezpieczeństwo.
 3. Włącz uwierzytelnianie dwu lub wieloskładnikowe (2FA, MFA): Tam, gdzie to możliwe, aktywuj uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Dodaje to dodatkową warstwę bezpieczeństwa, wymagając nie tylko hasła, ale i drugiego elementu, którym może być kod wysyłany SMS-em/emailem lub generowany przez aplikację zewnętrzną.
 4. Regularnie aktualizuj swoje hasła: Zmieniaj hasła co jakiś czas, szczególnie jeśli dowiesz się o naruszeniu danych w serwisach, których używasz.
 5. Bądź ostrożny, gdzie i jak przechowujesz swoje hasła: Unikaj zapisywania haseł w miejscach, do których mogą łatwo uzyskać dostęp osoby nieuprawnione, np. na kartkach przyklejonych do monitora.
 6. Uważaj na phishing: Nie podawaj swoich haseł na podejrzanych stronach i nie klikaj w linki o nieznanym pochodzeniu.

Dodatkowe sposoby ochrony przed ChromePass

 1. Zainstaluj rozszerzenie lub oprogramowanie antywirusowe: Rozszerzenie antywirusowe w Google Chrome lub program antywirusowy może pomóc Ci w wykryciu i usunięciu ChromePass.
 2. Bądź ostrożny podczas instalowania rozszerzeń przeglądarki: Instaluj rozszerzenia tylko z zaufanych źródeł.
 3. Sprawdź uprawnienia rozszerzeń przeglądarki: Upewnij się, że rozszerzenia przeglądarki nie mają dostępu do poufnych informacji.

Pamiętając o tych zasadach, możesz znacząco zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych osobowych i zmniejszyć ryzyko wykorzystania Twoich haseł przez nieuprawnione osoby.