Pierwsza kara finansowa dla podmiotu publicznego

Prezes UODO wydał pierwszą decyzję, w której nakłada karę (w wysokości 40.000 zł) na podmiot publiczny.

W Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim kontrolerzy stwierdzili następujące nieprawidłowości:
– brak zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą na której serwerach znalazły się zasoby BIP-u oraz firmą, która udostępniała oprogramowanie do obsługi BIP,
– brak wewnętrznych procedur dotyczących przeglądów danych prezentowanych w BIP-ie pod kątem okresu ich publikowania,
– nieprawidłowości związane z nagrywaniem i transmisją posiedzeń rady miejskiej na YouTube (w szczególności brak kopii zapasowych nagrań w zasobach jednostki).

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych maksymalna możliwa wysokość kary nałożona na podmioty publiczne wynosi 100 tys. złotych.

Decyzja PUODO w tej sprawie: https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.3.2019?fbclid=IwAR0auZU0KA0AFTpV2ldhuWKFWlurwuNiuhAHHJHfKDyCLi7zUixVOyfLi8c

Ostatnie wpisy

Opublikowano: 18 stycznia 2021

Opublikowano: 8 stycznia 2021

Opublikowano: 30 grudnia 2020

Opublikowano: 29 grudnia 2020

Opublikowano: 29 grudnia 2020

Opublikowano: 29 grudnia 2020

Opublikowano: 7 października 2020