EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2019-04-12

3 kwietnia Prezydent podpisał ustawę dostosowującą polskie przepisy do RODO. Zmianie ulega ponad 160 ustaw.

Część przepisów wprowadza znaczące zmiany i nakłada na administratorów nowe obowiązki. W szczególności regulują sposób spełnienia obowiązku informacyjnego oraz konieczność wystawienia papierowego upoważnienia każdemu pracownikowi przetwarzającemu dane osobowe (aż 63 ustawy wprowadzają ww. obowiązek).

W kontekście tego, jak ważne jest prawidłowe spełnienie obowiązku informacyjnego, warto wspomnieć o niedawno nałożonej karze na Bisnode (prawie milion złotych) za niepoinformowanie właścicieli danych o przetwarzaniu ich danych.

Jednak najważniejsze i największe zmiany obejmują kodeks pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane oraz przepisy dotyczące banków i ubezpieczycieli.

Niektóre zmiany obejmują dostosowanie nazewnictwa i zamiast Generalnego Inspektora Ochrony Danych wprowadza się Prezesa Urzędu Ochrony Danych jako organ nadzorczy. Również, co jest istotne, część ustaw wprost wskazuje kto jest Administratorem Danych Osobowych w stosunku do przetwarzanych danych, co nie zawsze było jasne i budziło wątpliwości.

Przepisy wchodzą w życie 4 maja 2019 roku. Do tego czasu wszystkie firmy i instytucje publiczne maja obowiązek dostosować się do nowych regulacji.