EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2020-12-29

10 grudnia 2020 r. Francuski organ nadzorczy – CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) po przeprowadzeniu szeregu działań śledczych, w tym online, nałożył odpowiednio 100 mln Euro kary na Google oraz 35 mln Euro na Amazona za wykorzystywanie popularnych ciasteczek, czyli plików cookies.

Giganci nie pytają, czy chcesz ciastko

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Planet49 (C‑673/17), TSUE stanowi, że przechowywanie informacji lub dostęp do informacji za pośrednictwem plików cookie zainstalowanych w urządzeniach końcowych użytkownika strony internetowej jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, przy czym zgoda musi spełniać określone kryteria, tj. nie może być ona wyrażona poprzez domyślnie zaznaczone okienka wyboru, i to niezależnie od tego, czy informacje stanowią dane osobowe.

Instalowanie plików cookies w Polsce opiera się na art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego: zgoda na instalowanie plików cookies może być wyrażona przez użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji samej usługi. Zgoda nie musi być zatem uprzednia, inaczej niż we Francji, gdzie taka zgoda musi być wyraźnie uprzednia.

Kara nałożona na spółki Google i Amazona w wysokości:

  • Google LLC – 60 mln euro
  • Google Ireland Limited – 40 mln Euro
  • Amazon (AMAZON EUROPE CORE) – 35 mln Euro

Konkretnie za co?

  • umieszczanie plików cookies bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika – kiedy użytkownik odwiedził stronę francuskiego googla i amazona, na jego urządzeniu automatycznie umieszczanych było kilka plików cookie używanych do celów reklamowych (czyli nie niezbędnych do korzystania) bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony Użytkownika
  • brak udostępnionych użytkownikowi informacji – google i amazon cc prawda wyświetlały informacje dotyczące prywatności, jednak nie wskazywano jakie pliki cookies będą instalowane i w jakim celu będą one wykorzystywane przez serwisy,
  • brak skutecznego działania mechanizmu sprzeciwu – użytkownik nawet jeśli wyłączył opcję personalizacji reklam, jeden z plików reklamowych dalej był zapisany na urządzeniu.

Kary uzasadniono przede wszystkim powagą i skalą naruszeń (prawie pięćdziesiąt milionów użytkowników we Francji) i niewątpliwymi korzyściami finanoswymi, jakie firmy uzyskały.

Oprócz kar finansowych CNIL nakazała Google w ciągu trzech miesięcy poinformowanie Użytkowników (w przypadku zwłoki kolejna kara 100 tys. Euro dziennie).

Źródło: komunikaty CNIL w zakresie kary dla Amazona oraz Google