EDPO

EDPO - Ochrona Danych Osobowych
Magdalena Gujska 2021-02-02
Kara finansowa RODO
Zadośćuczynienie za naruszenie RODO

Gazeta Prawna informuje, że w sądzie powszechnym zapadł pierwszy wyrok, który bezpośrednio odnosi się do przepisów art. 82 RODO.

Sąd uznał, że osobie, której dane osobowe bezprawnie ujawniono należy się zadośćuczynienie. Pozew złożył właściciel pojazdu, który uczestniczył w kolizji. Właściciel nie kierował autem w chwili zdarzenia, ale był on również właścicielem OC auta. Ubezpieczyciel przekazał osobie poszkodowanej w kolizji wszystkie dane osoby, na którą była wykupiona polisa, łącznie z nr PESEL i nr telefonu. Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że ubezpieczyciel przekazał zbyt szeroki zakres danych i przyznał właścicielowi samochodu zadośćuczynienie w kwocie 1,5 tysięcy złotych (żądanie dotyczyło 10 tysięcy złotych).

Wygląda na to, że obywatele powoli uczą się korzystania z przysługujących w RODO praw. Pomimo wielu jego mankamentów, RODO staje się coraz bardziej skutecznym aktem prawnym i mam nadzieję, że sądy i organy ścigania zaczną realnie chronić interesy osób, których prywatność została naruszona.

Cały tekst można przeczytać tutaj.